Kao posrednik za osiguranje pružamo stručnu podršku osiguranoj osobi. Program osiguranja prilagođavamo potrebama osigurane osobe kako bi što više zaštitili njezine interese. Samostalni smo i neovisni. Ne djelujemo u ime i za račun osiguravajućih tvrtki. Izbor osiguranja je u cijelosti prepušten poslovnoj odluci osigurane osobe. Naša zadaća je odluka osigurane osobe na temelju kvalitetne i cjelovite informacije. Također brinemo o tome da obaveze osiguravajućeg društva iz sklopljenog ugovora o osiguranju budu u cijelosti i pravilno ispunjene. Prisutni smo cijelo vrijeme trajanja ugovora o osiguranju te nudimo stručnu pomoć kod zahtjeva osiguranja.

MEĐUNARODNO POSLOVANJE UNiBA

krik aksum uniba mednarodno poslovanje

Naše članstvo u međunarodnom partnerstvu posrednika osiguranja UniBA znači da vas možemo svugdje pratiti i pomagati.

 

Partnerstvo obuhvaća skoro 60 posrednika osiguranja iz čitavog svijeta koji zajedno pokrivaju više od 120 zemalja odnosno tržišta osiguranja. U tom okviru našim klijentima možemo uređivati osiguranja praktički u cijelom svijetu i možemo od svih tih tržišta primati informacije o određenim posebnim propisima pojedinih područja osiguranja. Kao punopravni partner u međunarodnom partnerstvu posrednika osiguranja UniBA, imamo pristup i višebrojnim tržištima reosiguranja (Lloyds/London, Moskva, Dubai, Panama, Kuala Lumpur).